GIỚI THIỆU VỀ DẦU LẠC NỘN KHÊ

  1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số : 09-F8-002748, đăng ký ngày 04/08/2017
  2. Giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về  An Toàn Thực Phẩm số :39/2017/XNTH-UBND
  3. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số:……….do cục sở hữu trí tuệ cấp ngày……….
  4. Địa chỉ:
    – Văn phòng: thôn Nộn khê , xã Yên Từ, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
    – Xưởng SX: km 66 đường 480,huyện Yên Mô,  tỉnh Ninh Bình

 

      SEO: Mr: phạm hoàng Phúc  0966.889.113 / 0911.353.116

      KT : Ms : Mai Thị Lĩnh  03333.29303