Category Archives: Ký sự dầu lạc

Đánh giá tay nghề ép dầu của các cơ sở

chào các bạn .hiện nay để đánh giá tay nghề ép dầu của các cơ sở , mọi người thường lấy tị lệ dầu vắt nhiêu hay ít để đánh giá , như cs Dầu Lạc Nộn khê ép giao động từ 1.8 tới 2.2 kg /1 lít. nhưng dầu nhiều hay ít ngoài phụ […]

Dầu lạc pha tạp chất, hiện nay đã xuất hiện nhiều dầu lạc

Dầu lạc pha tạp chất, hiện nay đã xuất hiện nhiều dầu lạc , dầu thực vật có pha trộn tạp chất, để giúp bà con phân biệt dầu tạp chất . Dầu lạc Nộn Khê xin chia sẻ cách phân biệt như sau : ta cho Chai dầu vào ngăn đông của tủ lạnh […]