Monthly Archives: Tháng Một 2019

Dầu lạc pha tạp chất, hiện nay đã xuất hiện nhiều dầu lạc

Dầu lạc pha tạp chất, hiện nay đã xuất hiện nhiều dầu lạc , dầu thực vật có pha trộn tạp chất, để giúp bà con phân biệt dầu tạp chất . Dầu lạc Nộn Khê xin chia sẻ cách phân biệt như sau : ta cho Chai dầu vào ngăn đông của tủ lạnh […]