Tết đến Xuân về Dầu lạc nộn khê vẫn như thường năm chuẩn bị chu đáo quà quê cho người xa quê cũng như người ở gần

Tết đến Xuân về Dầu lạc nộn khê vẫn như thường năm chuẩn bị chu đáo quà quê cho người xa quê cũng như người ở gần ! (Tet to Spring about Oil peanut nộn khê is still like a year of preparation for the rural people as well as near people!)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *