khi máy móc và con người không còn duyên với nhau

khi máy móc và con người không còn duyên với nhau thì 105 triệu cũng chỉ bằng 10 /1kg sắt vụn mà thôi. mua bán trao đổi máy ép dầu cũ mới liên hệ 0966889113 /0911353116 để tôi có thể phục vụ bạn ( when machines and people are no longer in love with each other, 105 million is only 10 / 1kg of scrap iron. Buying and selling old oil presses will contact 0966889113/0911353116 so I can serve you)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *