Bà con lưu ý khi mua máy ép dầu

Bà con lưu ý khi mua máy ép dầu . tránh tình trạng ( treo đầu bò bán thịt bê ) đây là máy wangsinh inox nhìn hình thức rất ok, nhưng loại máy này nhiều bệnh sửa vặt. hơn nữa nhìn hình dáng giống nhau nhưng kích thước khác nhau công suất khác nhau giá tiền khác nhau, khi mua nếu tin tưởng tôi xin liên hệ tôi tư vấn 0966889113/ 0911353116. (People pay attention when buying oil presses. to avoid the situation (hanging the head of a calf selling beef) this is a stainless steel machine that looks very good, but this machine has many problems. Moreover look the same shape but different size different capacity different price, when buying if trust me please contact me advice 0966889113/0911353116)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *